Livestream in het onderwijs

Als onderwijsorganisatie wil je het beste onderwijs verzorgen voor leerlingen en studenten. Afstandsonderwijs hoort daar steeds meer bij. 

Onderwijs op afstand betekent ook het anders aanbieden van onderwijs. Het gaat dus niet alleen om camera's, microfoon's en computers. Samen met onderwijsorganisaties ontwikkelen wij oplossingen  om hoogwaardig afstandsonderwijs mogelijk te maken.